Skritteller blir Skritt

13. januar 2015

Å lage en algoritme som detekterer skritt er et forskningsområde i seg selv.1 I 2013 kom iPhone 5S, den inneholdte en helt ny co-prosessor som ble døpt M7 (iPhone 6/6+ heter den M8). Denne co-prosessoren og CoreMotion gjør det svært enkelt for oss utviklere å hente ut "pedestrial data". Så langt har jeg hentet ut følgende data fra CoreMotion; antall skritt, antall etasjer, og distanse.

CMPedometer klassen lar oss enkelt spørre etter brukerens aktivitet. I stedet for å kjøre en stepListener i bakgrunn er det bare å spørre M7/M8 etter hvor mange skritt en har gått innenfor en periode. Dette er en elegant måte å gjøre det på, en trenger da kun to NSDate objekter.

Appen er tilgjengelig i AppStore, søk etter Skritt. Håper den faller i smak. Godt nyttår!
1 Det ligger masse papers ute på nettet om dette. Søk etter "Accelerometer + step detection + paper".
Flo & Fjære blir Tidevann

17. juni 2014

Etter mye om og men har jeg endelig klart å oppdatere én av appene jeg har liggende ute i AppStore, nemlig Flo & Fjære. Fokus har i det siste dreid seg mye mot eksterne kunder, ikke egne prosjekter. Noe som har gjort at kvaliteten på det jeg har liggende ute ikke er noe å skryte av. De fleste appene har fortsatt pre-iOS7 utseende, og fungerer ikke helt optimalt lengre heller. Dette er forhåpentligvis starten på en rekke oppdateringer som må til får å få appene flatifiserte til iOS 7.

Flo & Fjære kommer fra nå av til å hete kun Tidevann. Appen er skrevet om fra scratch. Alt fra backend til frontend. I bakkant hentes nå data strukturert og lagres deretter i en MongoDB database. REST-tjenesten som leverer ut data er skrevet i Node.js. Jeg bruker også Express.js som rammeverk her. Selve appen er skrevet helt fra scratch, dvs. "new project". For første gang har jeg også tatt i bruk CocoaPods for å håndtere avhengigheter. Noe som gjør prosjektene mye ryddigere, og en slipper å dra filer frem og tilbake i prosjektet.

Designet til appen er også totalforandret. I stedet for å vise kun en dag på hele skjermen kan en nå se opptil 10 dager ved hjelp av en liste (UITableView). Dette gjør det mye enklere å holde oversikt over tidevannet. Noe funksjonalitet har jeg også valgt å fjerne, blant annet hvor høyt tidevannet er akkurat nå. Jeg har også fjernet om vannet stiger eller minker. Jeg har ikke bare fjernet funksjonalitet, jeg har også lagt til en setning øverst hvor det står timer og minutter til neste flo.

Jeg håper appen faller i smak. Den vil være tilgjengelig i AppStore i løpet av uke 26. Har du forslag til forbedringer kan du sende en mail til denne adressen; post (at) appsnor.no.

P.S. Appen er kun oppdatert for iOS.appsnor.no = live

8. desember 2012

Etter å ha drevet Appsnor i ca. 2 år har jeg endelig fått publisert en nettside. Årsaken bak den lange ventetiden har hovedsaklig vært mangel på tid. Men det har også dreid seg om å finne et godt og simpelt design som reflekterer det jeg ønsker å formidle. Første prioritet har hele tiden vært å få unna flest mulig prosjekter. Som dere sikkert vet er det ikke bare å lage en nettside. Det krever en god del planlegging. En må ha klart for seg meningen med den, hva man skal oppnå, og hva folk er interessert i å se. Det viktigste formålet med denne siden er å vise frem hvilke prosjekter jeg har jobbet med.

De to siste årene har jeg fått være med på en rekke spennende prosjekter. Det har oftest vært samarbeidsprosjekter med bedrifter, hvor de har ønsket å realisere en idé i form av en app. Dette har vært lærerikt på mange plan. Ofte når et prosjekt skal gjennomføres er det en bedrift som består av flere personer som trer inn, programmerere, grafisk designere, prosjektledere osv. I min hverdag er dette meg. Jeg har alle rollene. Jeg har vært i møter med kunder, tegnet skisser, utviklet grafisk design, programmert backendtjenester, programmert frontendtjenester, og til slutt publistert appene i ønsket marked. Det er dette som er mest inspirerende for meg, nemlig å få være med å ta avgjørelser på alle plan. I tillegg til dette er det ingen prosjekter som er like, man møter alltid på nye utfordringer.

Første prioritet når man starter eget foretak vil for mange være å få opp en webside med kontakt informasjon slik at folk får tak i en. Dette har overraskende nok ikke vært noe problem for meg, folk har på mystisk vis greid å kontakt per telefon og mail uten nettside tilstede. Tiden vil dermed vise om flere vil kontakte meg etter at nettsiden er blitt publisert.

Til slutt vil jeg bare si velkommen til Appsnor sin nye webside. Håper den faller i smak!